[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Kraj Praha


Aktivity projektu informačního centra venkovských regionů [ Encyklopedické heslo ]

Aktivity tohoto projektu vycházejí z cílů tohoto projektu:
1. nabízet návštěvníkům centra turistické informace o venkovských regionech, ubytování na venkově a v konkrétních případech je i zprostředkovávat (tato služba nebude návštěvníky hrazena, ale může být formou předem domluvené provize jedním ze zdrojů regionů na úhradu svého podílu na projektu);

2. podle přání návštěvníků vyhledávat a zpracovávat individuální plány návštěv a pobytů turistů v regionech, nabídky služeb, atraktivit, itineráře, jízdní řády atp.;

3. podle doporučení zúčastněných regionů propagovat jejich místní a regionální akce a atraktivity a rozšiřovat propagační materiály poskytnuté regiony; nebude-li těchto typů a materiálů dostatek, budou si je sami iniciativně zajišťovat (např. pomocí internetu nebo spoluprací s jinými informačními středisky, krajskými úřady, agenturou CzechTourism, Spolkem pro obnovu venkova, Českou asociací regionálních agentur atp.);

4. podle doporučení zúčastněných regionů spolupracovat s konkrétními partnerskými zahraničními venkovskými regiony s cílem reciproční propagace českých a zahraničních produktů cestovního ruchu;

5. vyhledávat potenciální návštěvníky venkovských regionů např. v rámci firemních výletů, rekreačních pobytů organizovaných firmami nebo cestovními kancelářemi;

6. podle možností napomáhat zúčastněným regionům, obcím a podnikatelům při vytváření vhodných produktů cestovního ruchu.

Pro svou potřebu, případně i pro širší uplatnění v regionech bude centrum dále zajišťovat:
1. produkty pro racionalizaci práce centra a propagaci regionů a venkovské turistiky (softwarové zabezpečení, databáze nabídek venkovské turistiky, podklady pro média);

2. poradenství v oblasti rozvoje cestovního ruchu a venkovské turistiky, pořádání společných seminářů a workshopů s danou problematikou a vzájemnou výměnou zkušeností;

3. vytváření a prezentaci produktových balíčků;

4. pořádání "Dnů (týdnů) zaměřených na partnerské regiony;

5. spolupráci s destinačním managementem regionů.

Předpokládá se postupné zajištění dvou stálých pracovníků centra (s jazykovou znalostí angličtiny a němčiny), doplňované výpomocí pracovníků z regionů. Ti jim napomohou lépe poznat situaci v jednotlivých regionech a zvládat sezónní nápory návštěvníků.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Jiří Markl (Informační centrum venkovských regionů) org. 2, 06.06.2005 v 14:55 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm