[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Kraj Praha


Státoprávní uspořádání ČR [ Encyklopedické heslo ]

Státoprávní uspořádání ČR

Vznik státu: 1. 1. 1993 (po rozdělení Československa)

Podle čl. 1 Ústavy České republiky je země svrchovaným, jednotným a demokratickým právním státem, založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Zákonodárná moc náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami - Poslaneckou sněmovnou (200 poslanců volených na 4 roky) a Senátem (81 senátorů volených na 6 let). Právo volit mají občané od 18 let věku, zvolen do Poslanecké sněmovny může být občan od 21 let, do Senátu od 40 let věku.

Výkonná moc náleží vládě, kterou jmenuje prezident republiky a která je odpovědna Poslanecké sněmovně.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Republic.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 19.08.2004 v 11:37 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm